Kredīti lauku attīstībai

Aizdevumi un kredīti ir ne tikai veids kā norēķināties par neparedzētiem pirkumiem vai pakalpojumiem, bet arī veids kā veicināt attīstību. Kredītus izmanto ne tikai privātpersonas un juridiskas personas, bet arī lauksaimnieki, lai veicinātu un attīstītu produktu noietu, iepirktu iekārtas, veiktu paplašināšanos un rezultātā gūtu lielāku peļņu, lai bez grūtībām aizdevumu spētu atmaksāt. Šogad, 2013. gadā, līdz 31. jūlijam tika apstiprināts 151 lūgums pēc papildus finansējuma ar kopējo apmēru gandrīz 5 miljoni latu. Maksimālais termiņš līdz kuram izsniedz aizdevumu ir 15 gadi, turklāt aizdevumu var saņemt gan latos gan eiro, taču sākot no nākošā gada 1. janvāra tikai Eiro valūtā, jo kā zināms, Latvija iestājas Eirozonā.

Lauku attīstības fonds

Kredīti lauku attīstībai tiek piešķirti sadarbojoties Valsts akciju sabiedrībai Lauku attīstības fonds un Hipotēku un Zemes bankai. Tas darbojas no 1994. gada un fonda mērķis ir atbalstīt un veicināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku attīstību, kas nodrošinātu lielāku darbības efektivitāti. Aizdevumu procentu likme pagaidām ir 3.2% un tā ir spēkā līdz šā gada 26. decembrim. Pozitīvi ir vērtējams arī tas, lai nodrošinātu vienkāršāku aizdevuma saņemšanu, ir samazināts iesniedzamo dokumentu apjoms, kas ir vērtējams ārkārtīgi pozitīvi, jo birokrātija Latvijā ir ļoti izplatīta nepatīkama parādība daudzu valsts iestāžu sistēmā.

Kas nepieciešams, lai saņemtu garantiju kredītam?

Jebkuram kredīta ņēmējam ir jāatbilst dažādiem noteikumiem, lai galu galā aizdevumu saņemtu. Lauku attīstības fonds nav izņēmums. Lai saņemtu kredītu ir nepieciešams doties uz banku, kurā aizņēmējs vēlas saņemt aizdevumu un banka vienosies ar fondu, ka tas veiks nodrošinājumu šim aizdevumam. Turpmākās darbības norisinās starp fondu un banku. Fonds izvērtē vai sniegs nodrošinājumu konkrētajam pieteikumam un par to informē banku, kas savukārt tālāk informē klientu. Pozitīvas atbildes rezultātā, klientam fonda kontā ir jāieskaita konkrēta naudas summa par garantijas sniegšanu.

Kā saņemt kredītu?

BankKredīti lauku attīstībai tiek piešķirti regulāri. Lai lauksaimnieks to saņemtu, nepieciešams Lauku Attīstības Departamenta apstiprināts projekts. Aizdevumu nevar piešķirt tiem lauksaimniekiem, kas ir grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja statusa kandidāts. Kad saņemts apstiprinājums par projekta atbilstību LAD un saņemts nodrošinājums no LAF, bankas kontā tiek ieskaitīta nepieciešamā naudas summa, kādai lauksaimnieks ir pieteicies un tā, savukārt, tiek pārskaitīta lauksaimniekam. Par attiecīgiem nosacījumiem banka, aizdevējs un fonds vienojas līgumā. Pagaidām ar LAF par savstarpēju sadarbību ir vienojušās divas bankas – AS Swedbank un VAS Latvijas Hipotēku un Zemes banka.

LAF interneta vietne

Interneta vietnē www.laf.gov.lv visiem interesentiem ir iespēja iepazīties ar aktuālāko informāciju lauksaimniecības kreditēšanas nozarē. Tur pat ir pieejama visa nepieciešamā informācija, kas vajadzīga, lai pieteiktos kredītam un garantijai. Visas pieejamās veidlapas un iesniegumi ir meklējami zem sadaļas Kredītu garantijas. Ja ir interese par uzņēmumiem, kas ir saņēmuši aizdevumus un garantijas, noteikti der ieskatīties sadaļā Garantiju saņēmēji, kur ir uzskaitīti visi tie lauksaimniecības pārstāvji, kas saņēmuši garantijas no 2003. gada. Kā jebkurā valsts vai pašvaldības iestādes interneta vietnē, iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt amatpersonu atlīdzības apmēru, iespējamās vakances, statistikas datus, kontaktus un vispārīgu informāciju.

Katram ir tiesības uz attīstību, veiksmīgu un nodrošinātu nākotni, kā arī iespēju piepildīt savus sapņus, tādēļ nekautrēsimies izmantot mums piedāvātās iespējas, lai piepildītu sapņus, neatkarīgi no tā vai vajadzīgs finansējums biznesa izveidošanai vari gluži otrādi – jau esoša biznesa veiksmīga turpmākajai attīstībai.